language

Carousel
Milieu en veiligheid

Delta Glass houdt zich bezig met chemie, dat wil zeggen: chemische stoffen, zogenaamde monomeren worden omgezet in acrylaat, doorzichtige kunststof ramen.
Het monomeer is buiten opgeslagen in opslagtanks en wordt aangeleverd per tankwagen. Het monomeer is gestabiliseerd. Vanaf de weg kan men goed zien dat gedurende de zomermaanden deze tanks besproeid worden met water. Hiermee wordt voorkomen dat de tanks in de zon te warm worden. Bij hogere temperaturen kan het voorkomen dat na enige tijd de vloeistof wat dikker gaat worden en dat kan beter worden voorkomen.

Hergebruik van grondstoffen en energie

Delta Glass is constant bezig om het proces te verbeteren en te optimaliseren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het milieu. Delta Glass streeft naar duurzaam ondernemen. Zo worden afvalstoffen zoveel mogelijk hergebruikt.
Duurzaam ondernemen geldt ook ten aanzien van energie. Niet alleen worden er energie besparende maatregelen toegepast, bovendien wordt er in het proces naar verbeteringen gekeken die leiden tot vermindering van energieverbruik.

Bovendien doet Delta Glass mee met het duurzaamheidsproject MMAtwo, dat gesubsidieerd wordt door de EU.

Van vier naar één afvalcontainer

Wij streven ernaar om niet alleen te kijken naar de produkten die we maken maat vinden ook bestemming voor afvalstromen. Afval is voedsel zoals Michael Branungart beweert onderschrijven wij volledig. Wij spreken dan ook niet van afval maar van reststoffen. Zo vinden we voor al onze reststoffen weer een bestemming :

  • Afgekeurde platen uit het proces worden verzameld in een container en door derden wordt er grondstof voor de platen van gemaakt
  • Glas dat gebroken is gaat in een aparte container en gaat retour glasfabriek
  • Papier verzamelen we in een container. De opbrengst hiervan gaat naar de plaatselijke kerk
  • Plastic wordt apart ingezameld en opgehaald
  • PVC brokken die bij extrusie vrijkomen worden vermalen en hergebruikt
  • We maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame pallets die na gebruik weer retour komen. Eenmalige pallets die we ontvangen worden verzaagd en gaat in de open haard
  • Blijft over de afvalzak uit de kantine, die gaat inderdaad in die ene afvalcontainer

Veiligheid

Bij Delta Glass staat veiligheid als hoogste prioriteit. Wij beschikken over een eigen Bedrijfs Hulp Verlening organisatie. Ieder jaar worden op locatie trainingen verzorgd op het gebied van BHV, brandbestrijding en EHBO. Tevens vinden er regelmatig oefeningen plaats met de brandweer van Tholen.

AED

Bij Delta Glass is een AED aanwezig, tevens zijn er meerdere EHBO-ers die het apparaat kunnen hanteren.

AED

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign